In dit schitterend nieuwe kantoor in Tervuren, liggen de eisen betreffende de uitstraling en exclusiviteit van de inrichting op een zeer hoog niveau. Daarnaast bestaat de noodzaak om een grote hoeveelheid dossiers nabij de werkplekken op te bergen. Er moet dus voldoende opbergruimte aanwezig zijn op een zo beperkt mogelijke oppervlakte. Tegelijkertijd moeten de archiefkasten integreren in de inrichting en bijdragen aan de uitstraling van het kantoor.

Er is gekozen om een nis in de kantoorruimte te voorzien, die zoveel mogelijk gevuld moet worden met archiefkasten. Hierdoor wordt het voorziene vloeroppervlak optimaal benut voor de opberging van een maximale hoeveelheid dossiers.

Na contactname met Ariës en enkele gesprekken ter plaatse formuleert Ariës een aantal voorstellen. Vooreerst adviseert Ariës te kiezen voor verrijdbare archiefrekken. Deze kasten worden op een onderstel geplaatst met wielen die op hun beurt op sporen worden geplaatst. Met een draaister aan de voorzijde van de kasten kan de gebruiker een blok kasten zijdelings verplaatsen op de sporen om zo toegang creëren tot de dossiers die hij/zij wenst te consulteren.

Verder adviseert Ariës de sporen in te werken in de afgewerkte vloer wat weer de integratie van de kasten in de inrichting versterkt. De bovenkant van de sporen komt dus op exacte dezelfde hoogte als de afgewerkte vloer, in dit geval met het vast tapijt.
Ook de hoogte van de kasten wordt aangepast: de bovenzijde van de archiefkasten komt op slechts 3cm van het plafond met de ingewerkte ledverlichting. Hierdoor kon net 1 extra rij dossiers voorzien worden, wat een extra opbergcapaciteit van 14% oplevert.
Ook wordt geadviseerd om de zijkant van het blok archiefkasten – waar men altijd dossiers in het zicht zou hebben – af te werken met deuren zodat de dossiers aan het oog worden onttrokken, opnieuw uit zorg om de strakke uitstraling van de totaalinrichting niet te verstoren.

Tot slot is de kleurstelling van de archiefrekken aangepast volgens de wensen van de klant. Alle zichtbare onderdelen zijn in RAL 9004 uitgevoerd zodat de verrijdbare rekken zich perfect integreren in de inrichting.
Dankzij de vlotte samenwerking tussen de klant en Ariës wordt maximale opbergefficiëntie gekoppeld aan de esthetiek van de inrichting van het kantoor. Met een schitterend resultaat als gevolg.

 

Jan Pissierssens,

uw klassementscoach