i-Docs: digitaliseren doe je zo!

Digitalisering en tijdbesparing

Als verantwoordelijke voor een MKB weet u dat er veel tijd kan bespaard worden als de medewerkers hun documenten snel kunnen vinden. We rekenen allemaal op digitalisering om ons hierbij te helpen. En toch hebben we allen reeds ervaren dat tijdbesparing realiseren met digitalisering niet vanzelf komt.
We kunnen wel over alle nodige technologie (zoals gedeelde schijven, DMS software en scanners) beschikken, toch is het niet eenvoudig om die technologie in te zetten zodat die investeringen snelle ROI realiseren. Zo noteert Ariës vaakt dat gebruikers vinden dat het zoeken naar documenten te lang duurt of dat het registreren van nieuwe documenten (te) omslachtig is. Kortom het proces is moeizaam en tijdbesparing blijft vaak achterwege.

“Ariës zorgt ervoor dat u, als MKB leider zich nooit meer zorgen moet maken over uw documenten.
100% zeker en veilig opgeslagen, kunnen ze niet zoek raken en kunnen u en uw medewerkers ze direct vinden.
Daarvoor gaan we naar kantoor, iedere dag.”

Jan Pissierssens

de archiefdokter

Waarom is dat zo?

Waarom toch slagen we er niet zomaar in om de technologie zodanig te laten werken dat het beheren van documenten meteen vlotter en sneller verloopt? Waarom zien we zo vaak dat dit proces moeizaam verloopt?
Dat heeft te maken met de methode. In de technische handleiding vindt u wel hoe u het product moet gebruiken, maar u vindt er niet hoe u de technologie moet toepassen zodat ze uw organisatie daadwerkelijk helpt om slimmer en efficiënter te werken. Zodat uw gebruikers altijd, direct en zonder het te moeten vragen aan een collega, over de nodige documenten kunnen beschikken. De technologie moet toegepast worden op het “hoe” van uw organisatie.

i-Docs, nooit meer een document verliezen

Met meer dan 30 jaar ervaring in documentbeheer kent Ariës de problematieken van het werken met documenten als geen ander. Vanuit die ervaring heeft Ariës een methode ontwikkeld die MKB’s leert om hun documentbeheer optimaal te organiseren: i-Docs.
Met i-Docs regelt u het creëren en gebruiken van alle documenten. Zodanig dat het systeem ervoor zorgt dat de documenten correct en snel worden opgeslagen en dat elke gebruiker de documenten kan vinden die hij/zij nodig heeft. De toegangen en rechten op de documenten worden met 100% zekerheid ingesteld en backups zijn automatisch geregeld. U kunt nooit meer een document verliezen. Bovendien is de invoeringstijd beperkt tot het minimum, binnen enkele weken bent u volledig operationeel.
Vraag een demo!
En zie hoe u het documentbeheer in uw MKB definitief regelt!